PROGRAMA ECCLESIA rtp2

Programa Ecclesia do dia 21 de março de 2019

 

Programa Ecclesia do dia 20 de março de 2019

 

Programa Ecclesia do dia 19 de março de 2019

Programa Ecclesia do dia 18 de março de 2019

Programa Ecclesia do dia 14 de março de 2019

Programa Ecclesia do dia 13 de março de 2019

Programa Ecclesia do dia 12 de março de 2019

Programa Ecclesia do dia 11 de março de 2019

 

Programa Ecclesia do dia 7 de março de 2019

Programa Ecclesia do dia 6 de março de 2019

Programa Ecclesia do dia 05 de março de 2019

 

Programa Ecclesia do dia 28 de fevereiro de 2019

Programa Ecclesia do dia 27 de fevereiro de 2019

Programa Ecclesia do dia 26 de fevereiro de 2019

Programa Ecclesia do dia 25 de fevereiro de 2019

Loading...