PROGRAMA ECCLESIA rtp2

Programa Ecclesia do dia 16 de maio de 2019

 

Programa Ecclesia do dia 15 de maio de 2019

Programa Ecclesia do dia 14 de maio de 2019

Programa Ecclesia do dia 13 de maio de 2019

Programa Ecclesia do dia 09 de maio de 2019

Programa Ecclesia do dia 08 de maio de 2019

Programa Ecclesia do dia 7 de maio de 2019

Programa Ecclesia do dia 06 de maio de 2019

Programa Ecclesia do dia 2 de maio de 2019

Programa Ecclesia do dia 01 de maio de 2019

Programa Ecclesia do dia 30 de abril de 2019

Programa Ecclesia do dia 29 de abril 2019

Programa Ecclesia do dia 25 de abril de 2019

Programa Ecclesia de dia 24 de abril de 2019

Programa Ecclesia do dia 23 de abril de 2019

Programa Ecclesia do dia 22 de Abril de 2019

Loading...