PROGRAMA ECCLESIA rtp2

Programa Ecclesia do dia 17 de setembro de 2019

Programa 70X7 do dia 15 de setembro de 2019

Programa Ecclesia do dia 11 de setembro de 2019

Programa Ecclesia do dia 09 de setembro de 2019

Programa Ecclesia do dia 05 de setembro de 2019

Programa Ecclesia de 4 de Setembro 2019

Programa Ecclesia do dia 03 de setembro de 2019

Programa Ecclesia do dia 02 de setembro de 2019

Programa Ecclesia de 29 de Agosto de 2019

Programa Ecclesia de 28 de Agosto de 2019

Programa Ecclesia de 26 de Agosto de 2019